MycoClear

MycoClear

Egenskaper

  • Begränsar upptaget av mykotoxiner från tarmkanalen
  • Innehåller MYCOSORB A+® toxinbindare
  • Kan vid behov användas kontinuerligt

MycoClear bidrar till att begränsa upptaget av mykotoxiner och därmed deras skadliga verkningar på hästen.

MycoClear är avsett att användas vid misstanke om mykotoxinkontaminerat foder. Mykotoxiner kan förekomma i spannmål, grovfoder och halm. De orsakar diffusa symptom, såsom t.ex. aptitlöshet, mag- och tarmstörningar, viktnedgång, försämrad allmänkondition, fertilitetsproblem, neurologiska symptom.

Bruksanvisning

Antal strukna mått 25 ml (16 g) per dag:

Vid misstänkt mykotoxinkontaminering

Föl ½-1
Ponny 2
Häst ≈ 500 kg 3
Stor häst > 700 kg 4

Vid synliga symptom

Föl 1-2
Ponny 4
Häst ≈ 500 kg 6
Stor häst > 700 kg 8

Blanda ordentligt i fodergivan och om möjligt dela upp i flera givor.

Överskrid inte den rekommenderade mängden. 

Sammansättning

MYCOSORB A+®, alfalfa, bentonit

Fodertillsatser (/kg)

Bindemedel, klumpförebyggande medel och koaguleringsmedel: E 558 bentonit 41g

Näringsämnen

Råprotein %
17
Råfiber %
17
Råolja och råfett %
6
Råaska %
13
Stärkelse %
7
Socker %
3
Fukt %
<5