Det dolda hotet mot hästens hälsa

Det dolda hotet mot hästens hälsa

Mögelgifter eller mykotoxiner kan vara en orsak till de många och diffusa problem som vi ser hos hästar i dag. Problem såsom nedsatt foderintag, varierande gödselkonsistens, kolik eller en allmänt hängig häst.

Mykotoxiner kan förekomma i såväl grovfoder som spannmål. Mängderna är typiskt så små att allvarliga förgiftningar är sällsynta, men tillräckligt stora för att ge upphov till ospecifika störningar. Mykotoxinerna är inte heller jämnt fördelade i fodret vilket gör att symtomen uppträder tidvis.

Mykotoxinerna är osynliga och inte nödvändigtvis kopplade till synligt mögel. De kan inte heller avlägsnas ur fodret. Eftersom mögelgifter utgör ett hot mot djurhälsan, har man tagit fram olika lösningar för att minska deras skadeverkan. Ett sätt att minska deras skadliga effekter är att tillsätta mykotoxinbindare i fodret.

Mycosorb A+® – Hästens försäkring mot mögelgifter

Speedex Royal, Future och Easy innehåller Mycosorb A+ som effektivt binder mykotoxiner och förhindrar att de tas upp i hästens tarmkanal. Det fungerar som ett skydd mot det osynliga hot som mykotoxiner utgör för hästars hälsa.

Speedy påminner om viktiga grundregler i hästens utfodring

Alla förändringar i utfodringen måste göras gradvis

Hästens matsmältning är till stor del beroende av mikrober i tjocktarmen. Detta i sin tur...

Snabba resultat efter foderbyte

Travtränare Nyyti-Maria Timonen

Resultaten syntes snabbt efter foderbytet vid Timonens stall. Magarna blev bättre och hästarna glada!...

Hästens utfodring under transport

Av

Dr David Marlin

Nästan alla hästar måste transporteras för att komma till tävlingsplatser eller olika evenemang. Lyckligtvis är allvarliga transportproblem såsom...

Hästnäringsspecialisten - SCIENCE SUPPLEMENTS® - The Equine Nutrition Specialists

Science Supplements är en serie kosttillskott för hästar utvecklad av Dr. David Marlin. De allra första Science Supplements-produkterna var...

Spårämnessammansättningen i Speedex-hästfoder har justerats

Innehållet av spårämen i de olika Speedex-foderblandningarna har anpassats till att bättre passa ihop med näringsbehovet hos hästar på finska...

Mineralutfodringen

Av

Ulla Tennberg, agronom

Det är viktigt att se till att hästen får mineraler, men det behöver inte göras komplicerat.

VAD och VARFÖR?

Mineraler och spårämnen...

Hej, Helena och Anna från Stall Kvarnbacken här!

Vi bedriver ridlektionsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna vid vårt stall i Esse. Sammanlagt har vi i skrivande stund 21 hästar i stallet –...

Sonja Mäkelä

Sonja Mäkelä är en 28-årig hoppryttare från Uleåborg som har ridit så länge hon kan minnas. Hon har vunnit FM-medaljer som både junior, ung...

Tomppa, powered by Speedex!

Jenni Rintala är en 39-årig dressyrryttare från Kronoby, Österbotten. Hon har tävlat i dressyr allt upp till nationella Grand Prix -klasser med...

VARFÖR PELLETERAT HÄSTFODER?

Av

Ulla Tennberg, agronom

Foderindustrin i Finland framställer huvudsakligen foder till lantbrukets kor, grisar och hönor. Eftersom det är viktigt att djuren hålls friska...

Sidor