Hästens utfodring under transport

Hästens utfodring under transport

Nästan alla hästar måste transporteras för att komma till tävlingsplatser eller olika evenemang. Lyckligtvis är allvarliga transportproblem såsom skador eller sjukdomar, t.ex. kolik och luftvägsproblem, sällsynta. Ett mycket vanligare, men mindre uppmärksammat problem är transportens inverkan på hästens prestationsförmåga. I den här artikeln behandlas betydelsen av utfodring och vattenförsörjning under transport. Gör man rätt, kan det hjälpa hästen att prestera till sin fulla potential, medan misstag kan försämra slutresultatet.

Först en översikt över hur transport påverkar hästar. För det första handlar det inte bara om att "stå" i trailern eller lastbilen, utan hästen måste hela tiden justera läget på benen och kroppen för att hålla balansen. Detta förbrukar energi. Studier har visat att hästen använder nästan lika mycket energi vid transport som när den skrittar! Alltså ju längre transportavstånd, desto tröttare kan vi förvänta oss att hästen är när den kommit fram och desto längre återhämtningstid behövs innan tävlingen. För det andra tappar hästar nästan alltid vikt under transport. En lugn häst kan i svalt väder förlora 2-3 kg i timmen medan en stressad häst i varmt väder kan förlora 5-6 kg varje timme.

Det finns flera olika orsaker till att hästar tappar i vikt: minskat foder- och vattenintag, svettning och ökad vätskeförlust med avföring (hos hästar där transportstress orsakar lös avföring). Det här i sin tur kan ha en negativ inverkan på fodersmältningen, särskilt i tjocktarmen. Huvud- och halshållningen under transport (hos hästar som är bundna) i kombination med uttorkning ökar risken för infektioner, eftersom slem från luftvägarna avlägsnas långsammare. Bakterier som normalt förekommer i små mängder kan då snabbt föröka sig och och orsaka inflammation. På liknande sätt kan hästar som vanligen vistas utomhus drabbas av luftvägsinfektioner när de andas in mögel, damm och sporer från torrt hö. Riskerna ökar ju längre transporttiden är.  Om transporttiden är 30–60 min har det inte så stor betydelse om hästen fodras eller inte, men en varm sommardag kan en 6-timmars transportresa göra märkbar skillnad.

Så hur skall du fodra och vattna din häst under transporten?

Svaret är: gör som du skulle göra hemma. Den gyllene regeln i hästutfodring är att hålla allt så konstant som möjligt. Under transport ges hästar vanligtvis fri tillgång till grovfoder, helst av samma foder som hemma i stallet. Grovfodret är viktigt eftersom det håller i gång mikrobernas energiproduktion i tjocktarmen, samtidigt som det binder vatten och bidrar till att förhindra uttorkning. För resan kan grovfodret gärna blötas, även om man normalt inte gör det. Det ökar vattenintaget och minskar mängden damm som hästen andas in, utan att negativt påverka tarmfunktionen. Motstå frestelsen att ge din häst en extra giva kraftfoder i samband med transporten eller tävlingen, eftersom extragivor ökar risken för muskelproblem.

Till stressbenägna hästar, som reagerar med lös avföring, kolik eller fodervägran, kan man ge skyddad levande jäst. Börja ge jäst redan några dagar före resan, och fortsätt under transport- och tävlingsdagarna. I skyddad form når mera av den levande jästen tjocktarmen, där den hjälper till att stabilisera den viktiga mikrobfloran.

Vid ankomst till tävlingsplatsen ska hästen ges tillräckligt med tid för att vila, äta, dricka och återhämta sig. Många låter sina hästar beta när de kommit fram, men det är inte att rekommendera. Betesgräset hästen äter är knappast detsamma som vad den ätit hemma eller under transporten. Det kan- utan synliga yttre tecken - störa mikrobjäsningen i tjocktarmen, vilket är det sista man vill före en tävling. Rehydrering är också viktigt. Många hästar vägrar dricka tillräckligt när de är borta hemifrån. Ibland kan det enda sättet vara att ta med eget vatten på resan eller att smaksätta vattnet både hemma och under resan.

Sammanfattningsvis är det bäst att under resan ändra möjligast lite i rutinerna kring utfodring och vattning. Väl genomförd utfodring och vattning under transport bidrar till en lyckad tävlingsprestation!

 

 

Speedex firar 10 år

Speedex-hästfoderserie fyller 10 år. Johanna Sundqvist, produktansvarig på Speedex, berättar: ”För drygt 10 år sedan började vi diskutera runt en...

Viktigt att dricka tillräckligt – också på vintern

Av

Johanna Sundqvist

Vintern och kallt väder är här. Många hästar dricker inte tillräckligt och då kan risken för kolik öka. Ett tillräckligt vattenintag är...

Grovfoderkvalitet - vad berättar höanalysen?

Grovfoder, eller hö, är den centrala delen vid utfodring av hästar. All annan utfodring planeras utgående från grovfodret. Skördetidpunkt och...

Det dolda hotet mot hästens hälsa

Mögelgifter eller mykotoxiner kan vara en orsak till de många och diffusa problem som vi ser hos hästar i dag. Problem såsom nedsatt foderintag,...

Nu finns Speedex-foder även att fås i Västernorrland från Råna lantbruk i Njurunda.

Råna lantbruk – gårdsbutik med brinnande hästintresse

Thom och Jessica är det drivande paret bakom Råna lantbruk, som ligger i Njurunda söder om...

Speedex-foder är tillgängliga i Sverige!

Susanne med sin egen uppfödning Versace L, född 2020, SWB, e. Gammelenggårds Zappa .

Sedan våren 2021 är Speedex-foder tillgängliga för...

Tarmhälsa och motståndskraft från föl till fullvuxen

Bio-Mos är en naturlig foderråvara som består av oligosackarider, som kommer från en speciellt utvald jäststam. Bio-Mos förhindrar att skadliga...

Med Speedex mot toppresultat i körning

Av

Leena Vähä-Erkkilä, V-Equus Driving Team

Körning är en mångsidig och krävande sport, där riktig utfodring och högkvalitativa fodertillskott har stor betydelse för hästens välbefinnande...

Utfodring av dräktiga ston och föl

Av

Ulla Tennberg

För att få det friska och välutvecklade föl man önskar sig så måste man börja med stoets utfodring. Det gäller att undvika att överutfodra under...

Jäst i hästfoder

Av

Ulla Tennberg, agronom

Foderjäst, öljäst eller bryggerijäst har länge använts som hälsokost till hästar. Det utökade utbudet av hästfoder har också fört med sig en...

Sidor