Spårämnessammansättningen i Speedex-hästfoder har justerats

Spårämnessammansättningen i Speedex-hästfoder har justerats

Innehållet av spårämen i de olika Speedex-foderblandningarna har anpassats till att bättre passa ihop med näringsbehovet hos hästar på finska foderstater.  Den största förändringen är minskningen av järninnehållet. De viktiga spårämnena zink, koppar och mangan tillsätts nu i ännu högre andel som Bioplex®-kelater.

Järn är det fjärde vanligaste grundämnet på jorden. Det är nödvändigt för de röda blodkropparnas syre- transport, men behövs också för immunförsvaret och ämnesomsättningen. Inom hästutfodring finns många myter om järn, till exempel att ett järntillskott kan fungera som energibooster, öka antalet röda blodkroppar eller hjälpa en häst att återhämta sig från sjukdom. I verkligheten är järntillskott mycket sällan nödvändigt och då vanligtvis i fall där det har förekommit svåra blödningar eller riklig förekomst av inälvsparasiter.

I Finland lider  hästar sällan av järnbrist i fodret. Enligt Lukes rekommendationer behöver en häst 500-900 mg järn om dagen. Den högsta rekommendationen är för dräktiga och digivande ston. Enligt fodertabellerna innehåller finskt hö 150 mg järn och betesgräs 180 mg järn per kilo torrsubstans. Järnhalten i lucern (alfalfa) anges vara 190 mg per kg torrsubstans. En normal  grovfodergiva täcker därför vanligen dagsbehovet.

Många hästar får onödigt mycket järn i form av olika kompletteringsfoder. Hästen har ingen annan mekanism för att utsöndra absorberat järn, än i små mängder via urin.

För mycket järn är skadligt. I kroppen kan järn fungera som en oxidant (jfr. antioxidanter) och producera fria radikaler, som i sin tur orsakar vävnadsskador och inflammationer. De skadliga effekterna av för mycket järn förvärras av hård träning, stress och temperaturfaktorer som hetta, varmt och fuktigt eller mycket kallt väder. Järn har visats hos människor spela en roll i metaboliskt syndrom och fetma. Forskarna fann en koppling mellan järnintag och ökad insulinresistens också hos hästar.

Toxicitetsgränsen för järn är relativt låg, cirka 500 mg järn per kg torrsubstans räknat på totala foderstaten. Små föl är särskilt känsliga för järnförgiftning och dödsfall på grund av överstora järngivor har inträffat.

Överskott av (oorganiskt) järn påverkar upptaget av andra spårämnen. Speciellt upptaget av  zink och koppar kan försämras, vilket över tid återspeglas i kvaliteten på hårrem och hovarnas hornämne.

Bioplex®-kelater är ett utmärkt sätt att undgå de skadliga interaktionerna mellan olika mineraler och spårämnen. I Bioplex®-kelater är spårämnet bundet till peptider från proteiner. Därför  kan kelaterna upptas på olika sätt än de vanligen tillsatta oorganiska spårämnena. Tack vare bättre upptag behövs det mindre mängder av Bioplex®-kelater, vilket har visats i många studier på olika djurarter. Innehållet av zink, koppar och mangan är därför lägre i Speedex-foder än i många andra tillskottfoder för hästar. Eftersom allt utnyttjas, får hästen likafullt den mängd  den behöver.

Speedex en partner för Ryttar-VM år 2014

Speedex fick äran att gå med i Alltechs exklusiva partnerskapsprogram för ”Alltech FEI World Equestrian Games™2014 in Normandy”, dvs Ryttar-VM som...

Med fokus på hästens välbefinnande och dolda hot

Efter lanseringen år 2012 med tre foder, så växte Speedex-sortiment ganska snabbt med ett foder till, nämligen energikompletteringsfodret Speedex...

Speedex firar 10 år

Speedex-hästfoderserie fyller 10 år. Johanna Sundqvist, produktansvarig på Speedex, berättar: ”För drygt 10 år sedan började vi diskutera runt en...

Viktigt att dricka tillräckligt – också på vintern

Av

Johanna Sundqvist

Vintern och kallt väder är här. Många hästar dricker inte tillräckligt och då kan risken för kolik öka. Ett tillräckligt vattenintag är...

Grovfoderkvalitet - vad berättar höanalysen?

Grovfoder, eller hö, är den centrala delen vid utfodring av hästar. All annan utfodring planeras utgående från grovfodret. Skördetidpunkt och...

Det dolda hotet mot hästens hälsa

Mögelgifter eller mykotoxiner kan vara en orsak till de många och diffusa problem som vi ser hos hästar i dag. Problem såsom nedsatt foderintag,...

Nu finns Speedex-foder även att fås i Västernorrland från Råna lantbruk i Njurunda.

Råna lantbruk – gårdsbutik med brinnande hästintresse

Thom och Jessica är det drivande paret bakom Råna lantbruk, som ligger i Njurunda söder om...

Speedex-foder är tillgängliga i Sverige!

Susanne med sin egen uppfödning Versace L, född 2020, SWB, e. Gammelenggårds Zappa .

Sedan våren 2021 är Speedex-foder tillgängliga för...

Tarmhälsa och motståndskraft från föl till fullvuxen

Bio-Mos är en naturlig foderråvara som består av oligosackarider, som kommer från en speciellt utvald jäststam. Bio-Mos förhindrar att skadliga...

Med Speedex mot toppresultat i körning

Av

Leena Vähä-Erkkilä, V-Equus Driving Team

Körning är en mångsidig och krävande sport, där riktig utfodring och högkvalitativa fodertillskott har stor betydelse för hästens välbefinnande...

Sidor